Afgelopen dagen heb ik mij verdiept in de ondergrond van de heemtuin. Niet fysiek gegraven, maar via bronnen over bodemonderzoek die beschikbaar zijn.

Vierhouten ligt midden op de Veluwe. Je kunt er dus van uit gaan dat het zandgrond betreft. Maar in welke samenstelling en hoe is dat ontstaan.

Een van de bronnen die ik heb gebruikt is het DINOloket van TNO, de Gelologische Dienst Nederland. Zij beschikken over gegevens die komen uit de database van DINO én de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Deze informatie komt o.a. van diverse grondboringen die in de directe omgeving van de heemtuin zijn gedaan.
Het betreft drie registraties, n.l. :

  1. BRO Bodemkaart
  2. BRO Geomorfologie
  3. BRO Grondwaterstand