Welkom op deze website.

Dit is niet de officiele website van de stichting "Vrienden van de Heimanshof". Deze site vindt u hier.

Deze site is ontstaan als opdracht voor de opleiding Natuurgids van het IVN. Als onderdeel van de natuurgidsen opleiding moet de cursist gedurende een jaar een stukje grond naar keuze 'adopteren'. Gedurende dit jaar legt hij zijn waarnemingen vast in een logboek. Aan het einde van dat jaar maakt hij daar een verslag van.

De Heemtuin de Heimanshof leent zich zeer voor dit doel.

 heimanshof 8

Heemtuin de Heimanshof is een Veluwse landschapstuin waarin planten en bomen verzameld zijn die van nature op de Veluwe groeien. Een tuin met inheemse flora dus. Het terrein is klein, slechts 0,6 hectare. Vergelijkbaar met een voetbalveld.

Het gebied is verdeeld in verschillende gebiedjes voor specifieke planten en bomen. Deze gebiedjes worden biotopen genoemd.

Op het terrein bevinden zich onder meer wallen met beuken en eiken, een naaldboombosje, een varenhoek, een heidebult, een blauwgrasland, een bloemenwei, een leemkuil, een roggeakker, een moerasje en een muurtuin.

Door de heemtuin slingert een beek, die uitkomt in een grote vijver met een eiland, en die daarna via een kleine vijver zijn weg vervolgt.

Bij de ingang staat een informatiebord met foto's van de planten en dieren die in de tuin voorkomen. In de vitrines zijn nesten met eieren te zien en een verzameling van merkwaardige houten groeisels uit de natuur.

De stichting "Vrienden van de Heimanshof" is ANBI geregistreerd (klik hier voor meer informatie over de stichting).

De tuin wordt door vrijwilligers onderhouden en krijgt van geen enkele instantie subsidie. De benodigde investeringen worden betaald uit giften en bijdragen van donateurs. Hier vindt u informatie hoe u de stichting kunt steunen.