Penningkruid (Lysimachia nummularia) is een kruipende, groenblijvende, vaste plant, die behoort tot het geslacht wederik (Lysimachia). De soortaanduiding nummularia stamt van het Latijnse nummulus, dat "muntje" betekent. Penningkruid is een plant van natte tot vochtige grond langs slootkanten, graslanden en loofbossen. De soort komt van nature voor in Europa, maar is nu bijna over de hele wereld verspreid.

Penningskruid

De plant wordt 10-60 cm hoog en heeft kruipende of aan de top opstijgende, gevleugelde stengels. De vier vleugels zijn tot 0,7 mm breed. De plant vermeerdert zich vegetatief doordat de kruipende stengels op de knopen wortels vormen. De 2,5 cm grote bladeren zijn rond, eirond tot elliptisch met een stompe bladtop. Op de bladeren zitten rode klierpuntjes, die als het blad tegen het licht gehouden wordt met een loep goed te zien zijn.

Penningskruid2

De plant bloeit van juni tot augustus met gele, 1,5-3 cm grote bloemen op dikke bloemstelen. De kelkslippen zijn eirond tot hartvormig en de meeldraden zijn aan de voet iets vergroeid. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. De vrucht is een doosvrucht.

Bron: Wikipedia

Kogellook (Allium sphaerocephalon) behoort tot de lookfamilie. In Nederland wordt de soort als sierplant en voor droogboeketten gebruikt en kan een enkele keer verwilderen.

Kogellook2

Kogellook bloeit in juni tot en met augustus en wordt 20 - 80 cm hoog. De ronde en fijn geribde stengels dragen 2 tot 6 bladeren die lijnvormig, halfrond, hol en aan de bovenzijde gegroefd zijn en korter dan de stengels. De bloeischede is kort toegespitst, valt niet af en is korter dan de bol- tot eivormige bloeiwijze die uitsluitend roze tot donker purperkleurige bloemen draagt. De binnenste helmdraden zijn driedelig en alle meeldraden steken ver boven het bloemdek uit. De nevenbollen zijn gesteeld, deels naar boven tegen de stengels aangedrukt en omgeven door de bladscheden.

Kogellook

Kogellook staat op open, zonnige en warme, vrij droge tot droge,  stikstofarme, basen- en kalkrijke krijt- en zandgrond. Ze groeit in kalkgraslanden en op geëxponeerde kalkrotsen, op grazige en beboste heuvels, in steppen en struwelen, in korenvelden, wijngaarden en in de zeeduinen.

Bron: Wikipedia

Tormentil (Potentilla erecta) is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). Hij heeft liggende, maar niet wortelende stengels en bereikt een lengte van 10-30 cm. De soort komt voor op zandgronden, in moerassen en in het duingebied.

De bloem is geel en heeft een doorsnede van 0,7-1,1 cm. Er zijn vier kroonblaadjes, die ingekeept zijn. De kroonblaadjes zijn langer dan de kelkblaadjes. De bloem bevat veel meeldraden.

Tormentil

De bloemen vormen losse bijschermen op lange, slanke stelen. De tormentil bloeit van mei tot augustus of september.

De bladeren zijn driedelig. De grondstandige bladeren hebben een lange steel, de bovenste bladeren zijn zittend of kortgesteeld. Elk blad bestaat uit drie deelblaadjes, die omgekeerd eirond zijn en grofgetand. De steunblaadjes zijn bladachtig en handvormig gelobd.

Tormentil2

De tormentil draagt hoofdjes van vruchtjes.

Bron: Wikipedia

Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) is een plant die behoort tot de hertshooifamilie (Hypericaceae). Deze familie omvat soorten die bekend zijn om hun geneeskrachtige werking. Fraai hertshooi staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en sterk afgenomen.

Fraai Hertshooi

De plant wordt 30-60 cm hoog en heeft rechtopstaande stengels. De bladeren zijn elliptisch en hebben doorschijnende puntjes. Fraai hertshooi bloeit in juni tot augustus. De bloeiwijze is een schroef. De gele kroonbladen hebben aan de rand vele zwarte klieren. De kelkbladen zijn elliptisch met een gezaagde, zwart-klierachtige rand. De doosvrucht is driehokkig.

Fraai Hertshooi2

De plant komt voor op droge, lemige grond in loofbossen, heidevelden en op kapvlakten.

Bron: Wikipedia

Karwij (Carum carvi, ook wel: kummel) is een tweejarige plant die behoort tot de schermbloemenfamilie (Apiaceae of Umbelliferae). De soort komt in het wild voor in West-Azië, Noord-Afrika en Europa waar hij in weilanden, bermen en op dijken groeit. De plant wordt ook wel echte-, of wilde karwij genoemd. Hij wordt ook veel geteeld om het zaad.

Karwij

De plant wordt 30-60 cm hoog en heeft fijne, langwerpig-eironde, dubbelgeveerde bladeren. De plant vormt een penwortel.
Karwij bloeit in mei en juni. De bloemschermen zijn samengestelde schermen die bestaan uit vijf tot zestien stralen van ongelijke lengte met daarop groepjes kleine, wit tot roze, bloemen. Aan de schermen zitten nul tot drie omwindselbladen en -blaadjes. De vrucht is een tweedelige splitvrucht.

Karwij2

Bron: Wikipedia