Overzicht van de soorten in de heemtuim

Dit artikel geeft een overzicht van de soorten die voorkomen in de heemtuin. In het overzicht staat de naam van de soort. Het gebiedje waar de soort voorkomt. Of de soort oorspronkelijk op de inventarislijst van de heemtuin stond. En of de soort nog is waargenomen en wanneer.

Een overzicht in Excel is beschikbaar via de Download link.

De soorten zijn ingedeeld per gebiedje (biotoop), Fauna en Flora. De gebiedjes die we in de heemtuin onderscheiden zijn:

Gebiedjes
   Fauna   Flora
  Beek en Beekoevers      Insecten     Loofbomen
  Blauw grasland      Reptielen     Naaldbomen
  Bloemenborder      Vlinders    
  Bloemenweide      Vogels    
  Bosranden      Zoogdieren    
  Boswal        
  Hei en heiderand        
  Hoge Beekwal        
  Leemkuil        
  Pinetum        
  Roggeakker        
  Veentje        
  Vijver en vijveroevers        

 

Veentje
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Beenbreek Plant Veentje Ja Nee  
  Dopheide Plant Veentje Ja Nee  
  Echte Koekoeksbloem Plant Veentje Ja Nee  
  Gevlekte Orchis Plant Veentje Ja Nee  
  Kleine Zonnedauw Plant Veentje Ja Nee  
  Koningsvaren Plant Veentje Ja Nee  
  Lavendel heide Plant Veentje Ja Nee  
  Ronde zonnedauw Plant Veentje Ja Nee  
  Veenmos Plant Veentje Ja Nee  
  Veenpluis Plant Veentje Ja Nee  
  Wilde Gagel Plant Veentje Ja Nee  

 

Top

         
Hei en heiderand
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Brem Plant Hei en heiderand Ja Ja  08-04-2020
  Ganzerik Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Grasklokje Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Gaspeldoorn Plant Hei en heiderand Nee Ja 23-04-2020
  Hemelsleutel Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Jeneverbes Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Mannetjes ereprijs Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Muizenoor Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Muurpeper Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Rozenkransje Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Schapenzuring Plant Hei en heiderand Ja Nee  
  Struikhei Plant Hei en heiderand Ja Nee  

 

Top

         
Roggeakker
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Akkerkool Plant Roggeakker Ja Nee  
  Akkervergeet-mij-nietje Plant Roggeakker Ja Nee  
  Bolderik Plant Roggeakker Ja Nee  
  Dovenetel Plant Roggeakker Ja Nee  
  Gele Ganzebloem Plant Roggeakker Ja Nee  
  Heggewikke Plant Roggeakker Ja Nee  
  Klein Tasjeskruid Plant Roggeakker Ja Nee  
  Kleine Klaproos Plant Roggeakker Ja Nee  
  Korenbloem Plant Roggeakker Ja Nee  
  Muur Plant Roggeakker Ja Nee  
  Reukloze Kamille Plant Roggeakker Ja Nee  
  Rogge Plant Roggeakker Ja Nee  

 

Top

         
Boswal
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Bosandoorn Plant Boswal Ja Nee  
  Braam Plant Boswal Ja Ja   21-04-2020
  Grote Brandnetel Plant Boswal Ja Nee  
  Kamperfoelie Plant Boswal Ja Nee  
  Klein Maagdenpalm Plant Boswal Ja Nee  
  Lelietje-van-dalen Plant Boswal Ja Ja  21-04-2020
  Lijsterbes Plant Boswal Ja Nee  
  Meidoorn Plant Boswal Ja Nee  
  Salomonszegel Plant Boswal Ja Nee  
  Vingerhoedskruid Plant Boswal Ja Nee  
  Witte Klaverzuring Plant Boswal Ja Nee  
  Zevenblad Plant Boswal Ja Ja  21-04-2020
  Zevenster Plant Boswal Nee Ja 21-04-2020

 

Top

         
Bosranden
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Blauwe Bosbes Plant Bosranden Ja Nee  
  Bosaardbei Plant Bosranden Ja Nee  
  Bosanemoon Plant Bosranden Ja Nee  
  Dalkruid Plant Bosranden Ja Nee  
  Haarmos Plant Bosranden Ja Nee  
  Hengel Plant Bosranden Ja Nee  
  Klimop Plant Bosranden Ja Nee  
  Kussentjesmos Mos Bosranden Ja Nee  
  Rode Bosmieren Insecten Bosranden Ja Ja 26-02-2020
  Roze Winterpostelein Plant Bosranden Ja Nee  
  Valse Salie Plant Bosranden Ja Nee  
  Wilgenroosje Plant Bosranden Ja Nee  

 

Top

         
Beek en beekoevers
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Blauw Glidkruid Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Grote Egelskop Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Grote Kattestaart Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Koninginnekruid Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Moeras-vergeet-me-nietje Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Paarbladig Goudveil Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Slanke Sleutelbloem Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Water Violier Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Watermunt Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Waterweegbree Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Wederik Plant Beek en beekoevers Ja Nee  
  Wilgeroosje Plant Beek en beekoevers Ja Nee  

 

Top

         
Hoge beekwal
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Adderwortel Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Dagkoekoeksbloem Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Fluitenkruid Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Gelderse Roos Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Gevlekte Dovenetel Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Gewone Smeerwortel Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Gewone Vlier Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Hennepnetel Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Hondsdraf Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Kamperfoelie Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Look zonder look Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Robertskruid Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Sleedoorn Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Stinkende Grouwe Plant Hoge beekwal Ja Nee  
  Witte Dovenetel Plant Hoge beekwal Ja Nee  
           
Top          
    Vijver en vijveroever      
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Bitterzoet Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Gele lis Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Groene Kikker Amfibie Vijver en vijveroever Ja    
  Groot hoefblad Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Wateraardbei Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Kleine watereppe Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Waterdrieblad Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Waterlelie Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Waterjuffer Insect Vijver en vijveroever Ja    
  Gewone Engelwortel Plant Vijver en vijveroever Ja    
  Zwarte Nachtschade Plant Vijver en vijveroever Ja    
           
Top          
    Leemkuil      
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Groene Kikker Amfibie Leemkuil Ja    
  Grote Lisdodde Plant Leemkuil Ja    
  Harig Wilgenroosje Plant Leemkuil Ja    
  Hemelsleutel Plant Leemkuil Ja    
  Karwij Plant Leemkuil Ja    
  Klein Hoefblad Plant Leemkuil Ja    
  Liggend Hertshooi Plant Leemkuil Ja    
  Moerasdroogbloem Plant Leemkuil Ja    
  Pijlkruid Plant Leemkuil Ja    
  Rietorchis Plant Leemkuil Ja    
  Tormentil Plant Leemkuil Ja    
  Watergentiaan Plant Leemkuil Ja    
  Waterviolier Plant Leemkuil Ja    
  Watergentiaan Plant Leemkuil Ja    

 

Top

         
Blauw grasland
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Blauwe Zegge Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Blauwe Knoop Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Blonde Zegge Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Dotterbloem Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Echte Valeriaan Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Grote Pimpernel Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Kale Jonker Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Moerasrolklaver Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Moerasspirea Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Pijpestrootje Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Pitrus Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Scherpe Zegge Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Veldbies Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Vrouwenmantel Plant Blauw grasland Ja Nee  
  Wilde Bertram Plant Blauw grasland Ja Nee  

 

Top

         
Bloemenweide
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Gewone Ereprijs Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Gewone Margriet Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Grote Ratelaar Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Knoopkruid Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Madeliefje Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Paardenbloem Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Pinksterbloem Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Rode Klaver Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Smalle Weegbree Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Veldsprinkhaan Insect Bloemenweide Ja Nee  
  Veldzuring Plant Bloemenweide Ja Nee  
  Wilde Peen Plant Bloemenweide Ja Nee  

 

Top

         
Bloemenborder
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Avondkoekoesbloem Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Beemdooievaarsbek Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Berenklauw Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Bijvoet Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Boerenwormkruid Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Brunel Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Doornappel Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Duizendblad Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Echte Guldenroede Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Groot Kaasjeskruid Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Guichelheil Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Hartgespan Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Hondsroos Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Jakobskruiskruid Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Koningskaars Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Kruipend Zenegroen Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Lelietje-van-dalen Plant Bloemenborder Nee Ja 21-04-2020
  Ruig Klokje Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Sint-Janskruid Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Teunisbloem Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Veldlathyrus Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Vlasbekje Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Welriekende Agrimonie Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Zachte Ooievaarsbek Plant Bloemenborder Ja Nee  
  Zwarte toorts Plant Bloemenborder Ja Nee  

 

Top

         
Pinetum of Naaldhoutbos
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Blauwe Bosbes Plant Pinetum Ja Nee  
  Fijnspar Boom Pinetum Ja Nee  
  Grove Den Boom Pinetum Ja Nee  
  Japanse Larix Boom Pinetum Ja Nee  
  Lork of Larix Boom Pinetum Ja Nee  
  Rode Bosbes Plant Pinetum Ja Nee  
  Rode Bosmier Insect Pinetum Ja Ja 26-02-2020
  Rododendron Struik Pinetum Nee Ja 23-04-2020
  Taxus Boom Pinetum Ja Nee  
  Weymouthden Boom Pinetum Ja Nee  
  Zilverspar Boom Pinetum Ja Nee  

 

Top

         
Vogels
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Appelvink Vogel Algemeen Nee Ja 02-04-2020
  Boomklever Vogel Algemeen Ja Ja 16-04-2020
  Gaai Vogel Algemeen Ja Ja 12-04-2020
  Goudvink Vogel Algemeen Nee Nee  
  Groene Specht Vogel Algemeen Nee Ja 26-02-2020
  Groenling Vogel Algemeen Nee Ja 09-04-2020
  Grote bonte specht Vogel Algemeen Nee Ja 09-04-2020
  Heggemus Vogel Algemeen Ja Ja 09-04-2020
  Houtduif Vogel Algemeen Ja Ja 03-04-2020
  Koolmees Vogel Algemeen Ja Ja 09-04-2020
  Lijster Vogel Algemeen Ja Ja  09-04-2020 
  Merel Vogel Algemeen Ja Ja  09-04-2020 
  Pimpelmees Vogel Algemeen Ja Ja  09-04-2020 
  Roodborst Vogel Algemeen Ja Ja  09-04-2020 
  Spreeuw Vogel Algemeen Ja Ja  09-04-2020 
  Staartmees Vogel Algemeen Nee Ja 12-04-2020
  Wilde eend Vogel Algemeen Ja Ja 09-04-2020
  Winterkoninkje Vogel Algemeen Ja    
  Zwarte Kraai Vogel Algemeen Ja    
  Zwarte specht Vogel Algemeen Nee Nee  
  Zwartkop Vogel Algemeen Ja Ja 02-04-2020
           

 Top

         
Zoogdieren
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Bosmuis Zoogdier Algemeen Ja Ja 17-04-2020
  Eekhoorn Zoogdier Algemeen Ja Ja 16-04-2020
  Veldmuis Zoogdier Algemeen Ja Nee  
           
 Top          
           
    Insecten      
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Gewone Mestkever Insect Algemeen Ja Nee  
  Rode Bosmier Insect Algemeen Ja Ja  26-02-2020
  Veldsprinkhaan Insect  Algemeen  Ja Nee  
  Waterjuffer Insect Algemeen  Ja    
           
 Top          
           
    Reptielen      
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Hagedis Reptiel Algemeen Ja Nee  
  Hazelworm Reptiel Algemeen Nee Ja  
           
 Top          
           
    AmfibieĆ«n      
 Naam  Soort Gebiedje  Op de lijst  Waargenomen  Datum
  Groene Kikker  Amfibie  Algemeen Ja    
           
Top          
           
    Vlinders      
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Atalanta Vlinder Algemeen Nee Ja 09-05-2020
  Citroenvlinder Vlinder Algemeen Nee Ja 16-04-2020
           
 Top          
           
    Loofbomen      
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Zomereik Boom Algemeen Ja Ja  
           
           
           
    Naaldbomen      
           
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
  Fijnspar Naaldboom Pinetum Ja    
  Grove Den Naaldboom  Pinetum  Ja    
  Japanse Larix Naaldboom Pinetum Ja    
  Lork of Larix Naaldboom Pinetum Ja    
  Taxus Naaldboom Pinetum Ja    
  Weymouthden Naaldboom Pinetum Ja    
  Zilverspar Naaldboom Pinetum Ja    
           
           
 Top          
    Katjes      
Naam Soort Gebiedje Op de lijst Waargenomen Datum
Berkekatjes Plant Algemeen Ja Nee  
Beukekatjes Plant Algemeen Ja Nee  
Haagbeukkatjes Plant Algemeen Ja Nee  
Hazelaar katjes Plant Algemeen Ja Nee  
Katjes van de Zwarte Els Plant Algemeen Ja Nee  
Populierkatjes Plant Algemeen Ja Nee  
Wilde Katjes Plant Algemeen Ja Nee  
           
Top