Overzicht van de soorten in de heemtuim

Via deze link of Downloads in het Hoofdmenu rechts, kun je een overzicht downloaden van de soorten die voorkomen in de heemtuin. In het overzicht staat de naam van de soort. Het gebiedje waar de soort voorkomt. Of de soort oorspronkelijk op de inventarislijst van de heemtuin stond. En of de soort nog is waargenomen en wanneer.

Via de knopjes bij de kolomkoppen kun je selecties maken of sorteren. Door te klikken op de naam van een soort wordt je doorgelinkt naar het artikel op de website.

De soorten zijn ingedeeld per gebiedje (biotoop), Fauna en Flora. De gebiedjes die we in de heemtuin onderscheiden zijn:

Gebiedjes
   Fauna   Flora
  Beek en Beekoevers      Amfibieen     Loofbomen
  Blauw grasland      Insecten     Mossen
  Bloemenborder      Reptielen     Naaldbomen
  Bloemenweide      Vlinders     Paddenstoelen
  Bosranden      Vogels     Planten
  Boswal      Zoogdieren     Struiken
  Hei en heiderand        
  Hoge Beekwal        
  Leemkuil        
  Pinetum        
  Roggeakker        
  Veentje        
  Vijver en vijveroevers