Deze dag zie ik als start van mijn projectje. Een soort Nulmeting.


Die dag heb ik overzichtsfoto’s gemaakt van de gehele heemtuin. Deze foto’s zijn te vinden in het fotoalbum. Een aantal zijn in dit verslag opgenomen.
Wat direct opvalt is dat de beek en de vijver goed vol staan. Een heel verschil met de afgelopen zomer. Deze was extreem droog. En het waterpeil van de vijver en beek had ik nog niet eerder zo laag gezien. De droogte had de planten en bomen duidelijk geen goed gedaan. Mogelijk dat enkele soorten deze droge periode niet hebben overleefd.

heimanshof 2

De regen van de afgelopen periode heeft er voor gezorgd dat de heemtuin er op dit momenteel veel beter bij staat. Of er voldoende regen is gevallen om de droogte, die tot diep in de ondergrond is doorgedrongen, te compenseren zal de komende zomer moeten blijken.

Het gras op de bloemenweide en het akkertje zien en fris en groen uit. De eerste knopjes komen voorzicht tevoorschijn. Bloemen zijn nog geheel niet zichtbaar. Op de achtergrond de heidebult. Rechts het muurtje met daarachter de bloemenborder.

heimanshof 10

De stuw in de beek laat een klein watervalletje zien. Het geluid daarvan is hoorbaar in een groot deel van de tuin. De beek tussen het Pinetum en het akkertje staat vol met water.

heimanshof 8

De leemkuil die afgelopen zomer geheel droog was gevallen staat weer vol met water. Ben benieuwd of de planten en dieren deze droogte hebben overleefd.

heimanshof 13

De grote vijver, die ook weer vol staat met water, zorgt er voor dat het eerste groen langs de kanten weer zichtbaar wordt. De lente zit in de lucht.

heimanshof 12

Het veentje op de voorgrond ziet en nog dor uit.

heimanshof 17

Het Blauw grasland hieronder op de fotogeeft nog hetzelfde beeld als het veentje.

heimanshof 17

Waar de ene boom voorzichtig de eerste knopjes laat zien, moeten de beuken de laatste blaadjes nog verliezen.

heimanshof 18

Het vele water heeft de mossen, die je overal terugziet in de heemtuin, zichtbaar goed gedaan.

heimanshof 3