Ik ben een fervent natuurliefhebber. Liefde voor de natuur is mij met de paplepel ingegeven. 
Mijn eerste kennismaking met de natuur waren de vakanties met mijn ouders. Kamperen op camping Saxenheim in Vierhouten. De eerste wilde zwijnen, herten en kevers gezien. Met mijn vrouw Lenie en onze hond wandelen en fietsen wij nog steeds graag in de bossen rond Vierhouten.

Toch is het vreemd dat je zo kunt genieten van deze natuur, de bomen, planten en dieren, zonder daar iets van af te weten. Een berk onderscheiden van een beuk of eik dat lukt nog wel. Of een mestkever van een vliegend hert, die verschillen zijn duidelijk. En het uit elkaar houden van een heggemus, vink, boomklever, grote bonte specht, groene specht, koolmees, pimpelmees en staartmees kan ik ook. Maar dan houdt het al snel op.

Dat is voor mij de reden dat ik sinds 2019 de opleiding Natuurgids (NGO) bij het IVN in Apeldoorn volg. Kennis opdoen en waar mogelijk straks ook uitdragen.

Als onderdeel van de natuurgidsen opleiding (NGO2) moet je als cursist een stukje grond naar keuze 'adopteren'. Het is de bedoeling dat je gedurende een jaar waarnemingen doet die je vastlegt in een logboek. Aan het einde van dat jaar maak je daar een verslag van.

Mijn keuze voor het stukje grond is gevallen op Heemtuin de Heimanshof in Vierhouten. Deze heemtuin ligt tegen de plek aan waar wij een Chalet hebben. En leent zich zeer voor dit doel.

Heemtuin de Heimanshof is een Veluwse landschapstuin waarin planten en bomen verzameld zijn die van nature op de Veluwe groeien. Een tuin met inheemse flora dus. De heemtuin is, met lechts 0,6 hectare, klein. Vergelijkbaar met een voetbalveld.

De heemtuin is verdeeld in verschillende gebiedjes, biotopen, voor specifieke planten en bomen.

Op het terrein bevinden zich onder meer wallen met beuken en eiken, een naaldboombosje, een varen hoek, een heidebult, een blauwgrasland, een bloemenweide, een leemkuil, een roggeakker, een moerasje en een muurtuin. Door de heemtuin slingert een beek, die uitkomt in een grote vijver met een eiland, en die daarna via een kleine vijver zijn weg vervolgt.

In plaats van het bijhouden van een logboek heb ik besloten, om voor het vastleggen van mijn waarnemingen, deze website te maken.

Nu valt het nog niet mee om daar een draai aan te geven. Zoals gezegd ben ik nog een leek als het gaat om kennis over de natuur. En binnen de heemtuin onderscheiden zich vele soorten planten, bomen en dieren.

Om te beginnen ben ik uitgegaan van het overzicht van alle in de heemtuin voorkomende soorten die door de stichting vrienden van de Heimanshof zijn vastgelegd. En dat zijn er veel. Tot nu toe ongeveer 200. Omdat kennis nog ontbreekt heb ik Wikipedia als bron gebruikt voor het beschrijven van de voorkomende soorten. Gaandeweg wil ik daar, na mijn eigen waarnemingen, een meer persoonlijk tintje aan geven.

Naast het overzicht van alle soorten probeer ik tweewekelijks een voortgangsverslag te maken. Ik ben er nog niet uit welke vorm zich het beste leent voor de vastlegging van mijn waarnemingen. Die vorm zal de komende tijd moeten ontstaan. Bijvoorbeeld; de vorm van het overzicht van de soorten per gebiedje, of deze op de oorspronkelijke lijst van de stichting voorkomen en of ik deze heb waargenomen, is een experiment. Naast het overzicht op de website heb ik dat overzicht ook in Excel vastgelegd. Met een Excel sheet kun je filters gebruiken om selecties te maken.  Dat maakt het zoeken makkelijker en overzichtelijker. Het is een dynamisch document dat na elke waarneming wordt aangepast.

Dit overzicht in Excel is beschikbaar via de Download link.

Het overzicht van de waarnemingen vindt u hier.