De jaren 1940 tot 1995

Tijdens de oorlogsjaren '40-'45 had men echter wel iets anders aan zijn hoofd dan het onderhouden van een heemtuin. Het gevolg was dat na de bevrijding 'De Heimanshof' in geen enkel opzicht meer voldeed aan zijn oorspronkelijke doelstelling. Er werden wel pogingen ondernomen om de heemtuin weer nieuw leven in te blazen, maar pas in 1995 werd begonnen met de aanpak van de wildernis die de heemtuin inmiddels was geworden.

Een werkgroep van vrijwilligers ging tijdens de weekenden aan de slag. Om weer licht in de tuin te brengen werd een groot aantal hoge bomen gekapt, paden en bruggetjes werden hersteld en de beek werd geschoond. Er werd een haag om de hof aangeplant en er werd een stuwtje in de beek gebouwd om het waterpeil te kunnen regelen.
Regelmatig werden maaisel, afgevallen blad en takken afgevoerd. Toen rond 1988 al deze werkzaamheden waren voltooid zag de werkgroep zich geplaatst voor de moeilijkste opgaaf; het (terug)brengen van de plantenwereld van de Veluwe naar 'De Heimanshof', in het bijzonder omdat de noodzakelijke specialistische kennis van planten ontbrak. In 1990 kwam de werkgroep in contact met Henk Menke, botanicus en lid van de KNNV-Epe. Hij bracht de ontbrekende kennis mee en inventariseerde de tuin, adviseerde bij het overplanten van soorten naar voor hen geschikte gebiedjes en bij de aankoop van nieuwe planten.